För att kunna anmäla intresse till önskade elitishockeygymnasier måste du fylla i formuläret nedan. Du kan under den tid ansökan är öppen (t.o.m. 1/12) gå in och ändra dina val och komplettera dina meriter.
Gymnasieval

Med stöd av nedan lämnade uppgifter anmäler jag inför läsåret 2023/2024 intresse till elitishockeygymnasiet i:
(Du får max anmäla intresse till fyra alternativ.
Ordningen i vilken du väljer alternativen påverkar inte dina möjligheter att bli antagen.)


 t.ex.Brynäs IF

Personuppgifter
Namn:

Personnummer:
(ååååmmddxxxx)
Adress:

Postnummer:

Postadress:

Målsmans Mobil:

Målsmans Telefon:

Målsmans E-post:

Upprepa E-post:

Föreningstillhörighet:

Vanligaste plats i laget är:

Jag spelar i följande lag:

Mina främsta meriter är:

I denna fritextruta skriver du om dina spelarmeriter och annat som du vill ska framkomma:

(max 1200 tecken.)
Tränarreferenser ( Namn + Telefon + Lag ) (max 1200 tecken.)
Skapa användarkonto Med dessa uppgifter kan du logga in för att se och ändra i din intresseanmälan i efterhand:

Användarnamn

Lösenord (minst 4 tecken)

  Repetera lösenordet